SUC DE ALOE VERA – rețete si proprietăți

0
167

Ingre­dien­te:
-aloe vera
-suc de citri­ce (por­to­ca­le, gra­pe­fru­it).
Mod de pre­pa­ra­re:
Cura­tati aloe de coa­ja, pana obti­neti apro­xi­ma­tiv 2 lin­guri de gel. Puneti‑l in blen­der, ala­turi de un suc de citri­ce pre­fe­rat si ames­te­cati-le pana ce gelul si sucul se omo­ge­ni­zea­za per­fect.
Ingre­dien­te:
-aloe vera
-mie­re
-apa pla­tă.
Cura­tati aloe de coa­ja si folo­si­ti numai mie­zul. La un pahar de suc se folo­seste apro­xi­ma­tiv o lin­gu­ra de miez de aloe. Ada­u­gati la blen­der impre­u­na cu mie­rea (dupa gust). Puteti bea acest suc timp de 10 zile, dupa care faceti pau­za de 10 zile.

Bene­fi­cii pen­tru sana­ta­te

Extrac­tul plan­tei este uti­li­zat in nume­roa­se pro­du­se de sana­ta­te si ingri­ji­rea pie­lii. Sucul de aloe vera are bene­fi­cii diges­ti­ve si de sti­mu­la­re a imu­ni­ta­tii. Aju­ta la tra­ta­rea pro­ble­me­lor intes­ti­na­le si inta­res­te imu­ni­ta­tea. Plan­ta este buna si pen­tru ini­ma – aju­ta la redu­ce­rea coles­te­ro­lu­lui si a ten­siu­nii arte­ri­a­le.

Alte bene­fi­cii includ echi­li­bra­rea nive­lu­lui de pH al orga­nis­mu­lui si imbu­na­ta­ti­rea sana­ta­tii pie­lii. Poa­te imbu­na­tati con­di­ti­i­le men­stru­a­le. De fapt, sucul de aloe vera a fost men­tio­nat si in tex­te­le ayur­ve­di­ce. Aces­ta imbu­na­ta­tes­te sana­ta­tea ochi­lor si aju­ta la pre­ve­ni­rea dife­ri­te­lor tul­bu­rari ocu­la­re. Este util in tra­ta­rea icte­ru­lui si a bron­si­tei. Puteti sa beti acest suc ina­in­te de somn, deo­a­re­ce acest lucru s‑a dove­dit ca aju­ta la redu­ce­rea gra­si­mi­lor abdo­mi­nae. In une­le parti ale lumii, sucul de aloe este denu­mit si apa de aloe.

Tra­tea­za pro­ble­me­le diges­ti­ve

Sucul are pro­pri­e­tati laxa­ti­ve care pot aju­ta diges­tia. Incu­ra­jea­za bac­te­ri­i­le intes­ti­na­le bune si reglea­za mis­ca­ri­le intes­ti­nu­lui. De ase­me­nea, s‑a con­sta­tat ca aju­ta la vin­de­ca­rea ulce­re­lor sto­ma­ca­le. Aces suc cura­ta trac­tul diges­tiv, care este vital pen­tru tra­ta­men­tul sin­dro­mu­lui intes­ti­nu­lui iri­ta­bil (care apa­re dato­ri­ta acu­mu­la­ri­lor toxi­ne­lor in trac­tul gas­tro-intes­ti­nal). Sucul sti­mu­lea­za pro­du­ce­rea de bila – acest lucru des­com­pu­ne gra­si­mi­le din orga­nism, care alt­fel se pot acu­mu­la si pot pro­vo­ca con­sti­pa­tie. Con­form unui stu­diu ira­nian, sucul de aloe vera poa­te redu­ce dure­rea abdo­mi­na­la si fla­tu­len­ta la pacien­tii cu sin­drom de intes­tin iri­ta­bil.

Redu­ce infla­ma­tia

Agen­tii anti­in­fla­ma­tori din sucul de aloe vera pot tra­ta ede­mul. Un stu­diu ger­man a dezva­lu­it pro­pri­e­ta­ti­le anti­in­fla­ma­to­rii ale aces­tu­ia. Un hor­mon (gib­be­re­l­lin) gasit in acest suc, lup­ta impo­tri­va infla­ma­ti­ei si a dure­rii aso­ci­a­te. Acest suc este bene­fic pen­tru per­soa­ne­le care au dureri arti­cu­la­re. Potri­vit unui stu­diu, aceas­ta plan­ta poa­te fi uti­li­za­ta in tra­ta­men­tul dure­rii cro­ni­ce non-can­ce­roa­se si in spe­cial cea cau­za­ta de oste­o­ar­tri­ta.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply