Secretele vinului afrodisiac produs în nordul Moldovei: „Sculăul“ de la Frumuşica, Viagra tradiţională folosită de sute de ani

0
272

Săte­nii din comu­na botoşă­ne­a­nă Fru­mu­şi­ca se lau­dă că pro­duc un vin unic în Româ­nia, din boa­be de stru­gu­re sân­ge­riu, care nu are egal pe pia­ţa necon­venţio­na­lă a tra­ta­men­te­lor pen­tru vigoa­re mas­culi­nă.

Stru­gu­rii şi vinul sunt prin­ci­pa­la bogă­ţie a comu­nei Fru­mu­şi­ca din cele mai vechi tim­puri. Loca­li­ta­tea a fost odi­ni­oa­ră târg comer­ci­al, bine pla­sat pe dru­mul vinu­lui, cu han mare la şosea şi pod­go­rii vechi „din vre­mea lui Şte­fan cel Mare şi bătrân, voie­vo­dul Mol­do­vei“, ţine să pre­ci­ze­ze Necu­lai Ama­ran­dei, un sătean de 88 de ani, din Sto­reşti.   

Pod­go­ri­i­le astea au fost lega­te de cele de la Cot­nari. Toa­te dea­lu­ri­le erau pli­ne de vie, de la Cot­nari până la Fru­mu­şi­ca. Din moşi-stră­moşi sunt aşa. S‑au păs­trat până pe vre­mea lui Ceau­şes­cu, când aveam şi noi fabri­că de vin. După Revo­lu­ţie, s‑a dat pământ la oameni, au tăi­at via, s‑a pri­va­ti­zat. Acu­ma fie­ca­re cul­ti­vă cum vrea, cum poa­te. Ori­cum, vin se face aici din­tot­dea­u­na. Sute, mii de litri, tone de vin“, sub­li­ni­a­ză Necu­lai Ama­ran­dei.   

Pod­go­ri­i­le de la Fru­mu­şi­ca ascund însă un soi vechi şi spe­cial. Şi nu din cel vân­dut de obi­cei de oameni pen­tru bani. Este un vin negru ca sân­ge­le, făcut din boa­be de stru­gu­re de ace­ea­şi culoa­re, pore­clit de săte­ni, dato­ri­tă aro­mei sale, „căpşu­ni­că“. Acest vin negru, spun oame­nii din Fru­mu­şi­ca, este uni­cat. „Vinul ăsta este aşa de negru, încât lasă urme pe pahar. Fie­ca­re sat l‑a bote­zat cum a vrut, dar îi mai zice şi «Scu­lău», cu leac pen­tru toa­te cele, dar mai ales pen­tru pro­ble­me băr­bă­teşti“, spu­ne omul zâm­bind.

Cites­te mai mult: adev.ro/pbe0r8


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply