Se constituie noi Consilii locale în UAT-uri din județul Constanța, din consilierii locali declaraţi aleşi la data de 27 septembrie 2020

0
255

Luni, 26 octom­brie a.c., au fost emi­se Ordi­ne ale Pre­fec­tu­lui Judeţu­lui Con­stan­ța pri­vind con­vo­ca­rea con­si­li­e­ri­lor locali decla­ra­ţi aleşi la data de 27 sep­tem­brie 2020 și vali­dați de instan­țe­le de jude­ca­tă, în şedinţe pri­vind cere­mo­n­i­i­le de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­i­lor loca­le, pen­tru urmă­toa­re­le uni­tă­ţi admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le:

- Techir­ghi­ol, la data de 27.10, ora 11:00;
- Pan­te­li­mon, la data de  27 octom­brie a.c., ora 13:00;
- Valu lui Tra­ian, la data de 28.10, ora 10:00;
- Ion Cor­vin, la data de 28.10, ora 11:00;
- Cum­pă­na, la data de 28.10, ora 12:00;
- Con­stan­ța, la data de 28.10, ora 13:00;
- Inde­pen­den­ța, la data de 28.10, ora 13:00;
- Cuza Vodă, la data de 28.10, ora 14:00;
- Salig­ny, la data de 29.10, ora 10:00;
- Vul­tu­ru, la data de 29.10, ora 11:00;
- Poar­ta Albă, la data de 29.10, ora 11:00;
- Sara­iu, la data de 29.10, ora 13:00;
- Fân­tâ­ne­le, la data de 29.10, ora 13:00 (în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță);
- Mihai Vitea­zu, la data de 29.10, ora 14:00;
- Olti­na, la data de 29.10, ora 15:00;
- Bănea­sa, la data de 30.10, ora 11:00;
- 23 August, la data de 30.10, ora 15:00;
- Sei­meni, la data de 31.10, ora 09:00;
- Topa­lu, la data de 01.11, ora 11:00;
- Cor­bu, la data de 01.11, ora 14:00.

 INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 27.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply