Școala Gimnazială ”Gala Galaction” din Mangalia are o “sală de clasă” în aer liber, chiar în livada școlii!

0
321

”Gata! Am reu­șit o “sală de cla­să”, în liva­da șco­lii de la Gea­mie! Mer­ge de minu­ne și pen­tru pau­za de gus­ta­re! Mul­țu­mim fami­li­lor Nico­lae Ale­xan­dru și Tudor Ungu­rea­nu! Mai avem nevo­ie de încă o ase­me­nea ”sală de cla­să” și la școa­la ciclu­lui pri­mar, de la sens. Deci, paleți să tot fie! În dar!”, scrie pe pagi­na sa de Face­bo­ok prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul șco­lii.

MN: Foar­te fru­moa­să ini­ția­ti­vă! Feli­ci­tări și din par­tea noas­tră! Un exem­plu demn de urmat! Citiți și: Școa­la în aer liber – o idee uita­tă. Se pot orga­ni­za ast­fel de școli, în sate­le româ­nești?


Man­ga­lia News, 06.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply