S‑a făcut liniște la PSD Constanța! Felix Stroe deschide lista la Senat, Țuțuianu la Camera Deputaților

0
292

După fel și fel de dis­pu­te pe locu­ri­le ce vizea­ză can­di­da­ții pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, în inte­ri­o­rul orga­ni­za­ți­ei de la malul mării, în cele din urmă, con­du­ce­rea Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat Con­stan­ța a depus Joi, 22 octom­brie, lis­te­le can­di­da­ți­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re pro­gra­ma­te să se des­fă­șoa­re în data de 6 decem­brie 2020.

Pre­zenți la eve­ni­ment au fost Felix Stroe, pre­șe­din­te­le PSD Con­stan­ța, Horia Țuțu­ia­nu și Lucian Lun­goci, can­di­dați la Came­ra Depu­ta­ți­lor.

Lis­ta de can­di­dați pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor este for­ma­tă din:
1. Horia Ţuţu­ia­nu
2. Cris­ti­na Dumi­tra­che
3. Lucian Lun­goci
4. Vişan Geor­ge
5. Cos­tin Răsă­u­ţea­nu
6. Tăna­se Nico­lae
7. Lumi­ni­ţa Vlă­des­cu
8. Adri­a­na Ghe­or­ghe
9. Drag­nea Mari­le­na
10. Sil­viu Gârea
11. Roşu Nico­lae
12. Oprea Ana-Maria
13. Miha­la­che Muşat
14. Flo­rin Che­la­ru.

Lis­ta can­di­da­ți­lor pen­tru Senat:
1. Felix Stroe
2. Liviu Bră­i­lo­iu
3. Daniel Geor­ges­cu
4. Cojoc Mari­oa­ra
5. Gâju Mari­a­na
6. Man­ta Ghe­or­ghe
7. Iaco­bici Gabrie­la.


Man­ga­lia News, 24.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply