Restaurantul care a învins coronavirusul. Are de șase ori mai mulți clienți decât înaintea epidemiei

0
467

În timp ce res­ta­u­ran­te­le sufe­ră în urma epi­de­mi­ei Covid-19, un res­ta­u­rant din Bir­min­gham reu­șeș­te să o depă­șeas­că. Înce­pând din ianu­a­rie, res­ta­u­ran­tul Craft a înre­gis­trat o creș­te­re a ratei de rezer­va­re cu 628%. Che­ia suc­ce­su­lui? „Bule” insta­la­te în afa­ra uni­tă­ții. Oas­pe­ții pot lua masa în aces­te baloa­ne de sti­clă încă­l­zi­te, echi­pa­te cu bănci așe­za­te în cerc. „Pods”-urile au fost insta­la­te în ianu­a­rie, dar nu ca solu­ție epi­de­mi­că. Au fost pre­zen­ta­te ca ceva dife­rit pen­tru oraș. „Am intrat în izo­la­re foar­te curând după ace­ea”, a decla­rat Sam Mor­gan, mana­ge­rul res­ta­u­ran­tu­lui, pen­tru zia­rul Bir­min­gham Live.

Con­ti­nu­a­rea, pe smartradio.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply