Radio ARTHIS, Bruxelles: Rădăcini europene — Convorbiri culturale cu prof. dr. Ioan Iacob — Unghiul poetic [VIDEO]

0
237

Radio Arthis, Bru­xe­l­les, mai aproa­pe de noi, mai aproa­pe de Roma­nia!”

Radio Arthis este o aven­tu­ră la care și dum­ne­a­voas­tră sun­teti invi­tati! Doar împre­u­na o putem trăi, doar împre­u­nă putem să ne redes­co­pe­rim! Urmă­ri­ti-ne în direct, cu cele mai noi stiri, repor­ta­je și inter­viuri din Bene­lux și din Româ­nia, în fie­ca­re mier­curi și vineri, între ore­le 7:00–19:00 ora Bel­gi­ei (18:00–20:00 ora Româ­ni­ei). Pe scurt, Arthis — Casa de Cul­tu­ră Bel­go-Româ­na, fran­co­fo­nă și fla­man­dă, încear­că să cana­li­ze­ze toa­te valo­ri­le socio-cul­tu­ra­le si artis­ti­ce, pen­tru o mai bună inte­gra­re si valo­ri­za­re a româ­no­fo­ni­lor din Bel­gia în marea diver­si­ta­te euro­pea­nă.

RADIO ARTHIS, Bru­xe­l­les: Rădă­cini euro­pe­ne — Con­vor­biri cul­tu­ra­le cu prof. dr. Ioan Iacob — Unghiul poe­tic:

Mul­țu­mi­ri:

Maes­tru­lui Tudor Ghe­or­ghe,

Ducu Bert­zi,

prof. Tra­ian Lupu, Direc­tor Gene­ral Man­ga­lia News.

Rea­li­za­tor: Doris Uglar, sep­tem­brie 2020.

facebook.com/radioarthis

https://radioarthis.be/despre.html

MN: Des­pre valo­roa­se­le pro­iec­te ale dom­nu­lui Prof. Dr. Ioan Iacob, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat în seri­al mai mul­te arti­co­le, pe care vă invi­tăm să le vizio­nați AICI.


Man­ga­lia News, 04.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply