Primarul Daniel Georgescu de la Limanu, locul 3 pe lista de candidați ai PSD Constanța, la Senat!

0
506

Primarul Daniel Georgescu de la Limanu, locul 3 pe lista de candidați ai PSD Constanța, la Senat!

Ca recu­noaș­te­re a impor­tan­ței comu­nei Lima­nu — 2 Mai, pri­ma­rul Ghe­or­ghe Daniel Geor­ges­cu a fost invi­tat de PSD Con­stan­ța să facă par­te pe locul 3 din lis­ta de can­di­dați la Senat a par­ti­du­lui, la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 6 decem­brie a.c.

Lis­ta can­di­da­ți­lor PSD Con­stan­ța pen­tru Senat:
1. Felix Stroe
2. Liviu Bră­i­lo­iu
3. Daniel Geor­ges­cu
4. Cojoc Mari­oa­ra
5. Gâju Mari­a­na
6. Man­ta Ghe­or­ghe
7. Iaco­bici Gabrie­la.

Este un semn de apre­ci­e­re a comu­nei Lima­nu la nive­lul jude­țu­lui și, în ace­lași timp, o recu­noaș­te­re a fap­tu­lui că noua admi­nis­tra­ție din Lima­nu este una din­tre cele mai per­for­man­te din județ, de la ale­ge­rea nou­lui pri­mar: Ghe­or­ghe Daniel Geor­ges­cu!

LA LIMANU, S‑A DOVEDITSE POATE MAI MULT!


Man­ga­lia News, 25.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply