Președintele Donald Trump și prima doamnă, Melania, au fost testați pozitiv cu COVID-19. Borțun: Este o lovitură foarte puternică dată teoriilor conspirației [VIDEO]

0
243

Pre­șe­din­te­le ame­ri­can, Donald Trump și pri­ma doam­nă, Mela­nia, au fost tes­tați pozi­tiv cu noul coro­na­vi­rus. Lide­rul ame­ri­can a făcut anun­țul pe Twit­ter la doar câte­va ore după ce anun­ța­se că intră în caran­ti­nă, ca urma­re a tes­tă­rii pozi­ti­ve a unei cola­bo­ra­toa­re.

Una din­tre cola­bo­ra­toa­re­le apro­pi­a­te, Hope Hic­ks, a fost tes­ta­tă pozi­tiv. Hic­ks se afla la bor­dul Air Force One, împre­u­nă cu pre­șe­din­te­le ame­ri­can, când aces­ta a zbu­rat marți la Cle­ve­land, pen­tru a par­ti­ci­pa la dez­ba­te­rea elec­to­ra­lă cu Joe Biden.

De ase­me­nea, ea a mers cu el mier­curi în Min­ne­so­ta, pen­tru un miting de cam­pa­nie.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, aici: stiri.tvr.ro/donald-trump

Citiți și: COVID-19 la Casa Albă. Ce spu­ne medi­cul per­so­nal al pre­șe­din­te­lui ame­ri­can des­pre sta­rea lui Donald Trump și a soți­ei sale, tes­tați pozi­tiv cu coro­na­vi­rus


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply