Premierul Ludovic Orban despre măsurile necesare după depășirea pragului critic de infectări în București: Se închid școlile, teatrele, masca devine obligatorie în spațiile deschise

0
224

Pre­mi­e­rul a anun­țat măsu­ri­le care se impun în con­tex­tul în care în Bucu­rești s‑a depă­șit pra­gul de 3 la mia de locu­i­tori inci­den­ța de infec­ta­re cu coro­na­vi­rus.

Comi­te­tul Muni­ci­pal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță va con­sta­ta depă­și­rea pra­gu­lui de 3 la mie și va lua măsuri. Prin­tre acest măsuri este pur­ta­rea obli­ga­to­rie a măș­tii în toa­te spa­ți­i­le des­chi­se, sus­pen­da­rea cur­su­ri­lor șco­li­lor și orga­ni­za­rea cur­su­ri­lor onli­ne, sus­pen­da­rea acti­vi­tă­ții tea­tre­lor, cine­ma­to­gra­fe­lor, res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor la inte­ri­or”, a decla­rat Ludo­vic Orban.

Pre­mi­e­rul a spus că exis­tă o ordo­nan­ță de urgen­ță care va fi adop­ta­tă săp­tămâ­na vii­toa­re, marți sau mier­curi, și care pre­ve­de asi­gu­ra­rea a 75% din sala­riu pen­tru un părin­te care stă aca­să cu copi­lul.

Con­ti­nu­a­rea, pe stiri.tvr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply