PNL Constanța și‑a stabilit CANDIDAȚII la PARLAMENTARE

1
506

Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral și‑a sta­bi­lit can­di­da­ții din Con­stan­ța pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re.

La Senat, lis­ta e des­chi­să de Sep­ti­miu Bour­cea­nu, urmat de pre­fec­tul Geor­ge Nicu­les­cu, Dana Dina, Mari­a­na Mitra, Ale­xan­dru Bobe, Bogdan Dru­ga și Spo­no­che Mari­us Ion.

Pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor, lis­ta e des­chi­să de Bogdan Huțu­că, pre­șe­din­te­le PNL, urmat de Mir­cea Bani­as și Mari­an Cru­șo­vea­nu. Pe locul 4 se află Bogdan Bola, direc­to­rul gene­ral al ABADL, urmat de Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral, Mih­nea Dru­mea, Adri­a­na Câm­pea­nu, Miha­e­la Scrie­ciu, Dorin Oprea­nu, Andrei Diman­cea, Cris­ti­na Zaha­riuc, Dănuț Con­stan­tin Pata, Lucian Nichi­ta și Bra­tu Ele­na Car­men.

Lis­te­le au fost vali­da­te sâm­bă­tă, 10 octom­brie, în Cole­gi­ul Direc­tor Jude­țean al PNL.

Cu votul în CDJ s‑a fina­li­zat pro­ce­du­ra de desem­na­re a can­di­da­ți­lor.


Man­ga­lia News, 11.10.2020. (sur­sa: replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply