Ca să reziști până la primăvară, când vezi astfel de imagini, îți folosești imaginația și pornești toate butoanele, la #UnBar #VamaVeche!

0
323

Pen­tru a rezis­ta până la pri­mă­va­ră, când vezi ast­fel de ima­gini, îți folo­sești ima­gi­na­ția și por­nești toa­te butoa­ne­le, la #UnBar #Vama­Ve­che!

Depar­te de noi gân­dul de a te dis­tra­ge de la mun­ca ta, așa că, silen­ți­os, doar des­căr­căm aici pri­ve­liș­tea dintr‑o bana­lă zi de marți, de la #unbar #Vama­Ve­che:

Un Rewind dat verii în octom­brie, ți-ar putea da sen­ti­men­te mix­te, așa că noi îți ară­tăm doar locul de unde por­neș­te totul: #unbar #Vama­Ve­che.

#Vama­Ve­che. Aco­lo unde spec­ta­co­lul nu are sfâr­șit:

Șanse­le ca agen­da ta de luni să inclu­dă o tură de Vamă pot fi mici, dar pen­tru că ținem la tine, facem noi una dub­lă. #unbar #Vama­Ve­che:


Man­ga­lia News, 15.10.2020. #VamaVeche2Mai. (foto: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply