Satul Palazu Mic a fost acoperit de un strat consistent de grindină, care a atins în unele zone un metru grosime! VIDEO

0
563

Satul Pala­zu Mic, din comu­na con­stăn­țea­nă Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, a fost aco­pe­rit, luni la prânz, de un strat con­sis­tent de grin­di­nă, aces­ta atin­gând pe alo­curi și un metru gro­si­me.

De ase­me­nea, potri­vit repre­zen­tan­ți­lor IGSU, o vii­tură for­ma­tă a afec­tat o locu­in­ță în care se aflau cinci per­soa­ne, trei adulți și doi copii.

Stra­tul de grin­di­nă acu­mu­lat s‑a revăr­sat în gos­po­dă­rie și a blo­cat acce­sul în casă. Toa­te per­soa­ne­le care se aflau în inte­ri­or au fost eva­cu­a­te și sunt în sigu­ran­ță, fără pro­ble­me medi­ca­le. Din cau­za vii­tu­rii pro­du­se, trei mașini au fost muta­te la o dis­tan­ță de zeci de metri, iar mai mul­te clă­diri au fost afec­ta­te”, au trans­mis pom­pie­rii mili­tari.

În une­le zone, stra­tul de grin­di­nă a atins un metru gro­si­me, iar pom­pie­rii au acțio­nat pen­tru cre­a­rea unui culoar nece­sar pen­tru scur­ge­rea apei acu­mu­la­te.

Mai mult, pe ctnews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply