Noi Consilii Locale vor fi constituite în următoarele zile, în județul Constanța | CL Mangalia, duminică, 1 noiembrie!

0
248

Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an Coșa, a emis Ordi­ne ale Pre­fec­tu­lui pri­vind con­vo­ca­rea con­si­li­e­ri­lor locali decla­ra­ţi aleşi la data de 27 sep­tem­brie 2020 și vali­dați de instan­țe­le de jude­ca­tă, pen­tru ședin­țe­le de con­sti­tu­i­re ale Con­si­li­i­lor Loca­le, după cum urmea­ză:
- Coba­din, la data de 31.10, ora 11:00;
- Cos­ti­nești, la data de 31.10, ora 12:00;
- Tuz­la, la data de 31.10, ora 14:00;
- Peci­nea­ga, la data de 01.11, ora 10:00;
- Amza­cea, la data de 01.11, ora 13:00;
- Man­ga­lia, la data de 01.11, ora 17:00;
- Negru Vodă, la data de 02.11, ora 10:00;
- Albești, la data de 02.11, ora 12:00;
- Toprai­sar, la data de 02.11, ora 14:00;
- Chir­no­geni, la data de 02.11, ora 13:00;
- Lumi­na, la data de 06.11, ora 16:00.


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply