Mircea M. Ionescu: NOAPTE BUNĂ, FOTBAL ROMÂNESC!

0
425

Mir­cea M. Ione­scu: NOAPTE BUNĂ, FOTBAL ROMÂNESC!

… Scurt pe doi, fără echi­vo­curi: DEZASTRU, într‑o săp­tămâ­nă!

…Nu Săp­tămâ­na Pati­mi­lor, ci a PAPARUDELOR! Și nu ne rămâ­ne decât să ne stri­găm mâh­ni­rea la lună…

…Con­cret: ISLAN­DA-Româ­nia 2–1 2–0)!?! Adio, și EURO 2021!

…În sea­ra aceas­ta (dumi­ni­că, 11 oct. a.c.): NORVEGIA — Româ­nia 4–0 (2‑O), numai bra­vul Tătă­ru­șa­nu i‑a scos din Ruși­nea tota­lă pe “Figu­ran­ții gal­beni”, opu­nân­du-se unui 0–5, 0–6, de ne rea­min­team de catas­tro­fa Rapi­du­le­țu­lui, O‑5, la Dro­be­ta Tr. Seve­rin, cu Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va lui Miti­te­lu!

…Între aces­te rușini ale Micii noas­tre Națio­na­le mari, “Tine­re­tul”, con­dus de Mutu, a pier­dut (0–1) în Ucrai­na!

…Deloc întâm­plă­tor, nici Rădoi, nici Mutu nu au licen­ța PRO de antre­nor!?! Ceea ce nu‑i sur­prin­ză­tor la noi, unde ilo­gi­cul, imo­ra­lul de la VÂRF cobo­a­ră, Pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Fotbal nefi­ind, cum ar fi fost nece­sar, GICĂ POPESCU, HAGI, IONUȚ LUPESCU, ILIE DUMITRESCU, DAN PETRESCU ETC, ste­le ale GENERAȚIEI DE AUR, M.LUCESCU, DINU, CHIVU, CĂMĂTARU, LĂCĂTUȘ și alte Valori, ci un nei­ca-nimeni pe nume­le lui Bur­lea­nu, împins unde nu‑i era locul nu de cri­te­ri­ul valoric, ci de fac­to­rul Poli­tic, “gro­pa­rul” soci­e­tă­ții româ­nești!…

Semn că Fotba­lul nos­tru actu­al nu‑i decât oglin­da Soci­e­tă­ții care‑l găz­du­ieș­te!

…Și, atunci, nu-mi rămâ­ne decât să mono­lo­ghez amar: fotba­lul româ­nesc — NOAPTE BUNĂ, COPII!


MN: Alte arti­co­le sem­na­te de Maes­trul Mir­cea M. Ione­scu, publi­ca­te în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 13.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply