Medicament anti-COVID 19, produs la Institutul Cantacuzino! Va fi gata în scurtă vreme [VIDEO]

0
337

Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no va pro­du­ce un medi­ca­ment împo­tri­va COVID până la sfâr­și­tul aces­tui an.

Direc­to­rul Insti­tu­tu­lui a anun­țat că pre­țul va fi unul acce­si­bil tutu­ror româ­ni­lor și va fi efi­cient chiar și în pre­ve­ni­rea gri­pei. 

”Am reu­șit să pro­du­cem un test pilot pen­tru Oros­tim. Încer­căm anul aces­ta, vine gri­pa sau chiar pen­tru aceas­tă boa­lă a momen­tu­lui, COVID-19, să venim în întâm­pi­na­rea oame­ni­lor. Este un imu­no­mo­du­la­tor sub for­mă de cap­su­le pe care încer­căm să îl scoa­tem până la fina­lul aces­tui an”. 

VIDEO, AICI


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply