Mangalia News are un pui de platan, la Techirghiol, în ”Pădurea Veteranilor”!

0
292

Man­ga­lia News are un pui de pla­tan, la Techir­ghi­ol, în ”Pădu­rea Vete­ra­ni­lor”, prin gri­ja pre­șe­din­te­lui Aso­ci­a­ți­ei Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți (AMVVD), Fili­a­la Con­stan­ța, Cris­ti­an Cră­ciun.

MN - Mul­țu­mim pre­șe­din­te­lui Aso­ci­a­ți­ei Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți (AMVVD), Fili­a­la Con­stan­ța, Cris­ti­an Cră­ciun. Ges­tul ne ono­rea­ză în mod cu totul deo­se­bit!

Vă invi­tăm să citiți și: PĂDUREA VETERANILOR a fost inau­gu­ra­tă Vineri, 18.09.2020, la Techir­ghi­ol, de repre­zen­tan­ții AMVVD. Seri­a­lul cu arti­co­le dedi­ca­te AMVVD Con­stan­ța, publi­ca­te cu drag de Man­ga­lia News, îl puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 10.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply