LUIZA CALA — o ”mare” de sensibilitate, pe un țărm în dreptul căruia scrie: SATURN [VIDEO]

0
428

LUIZA CALA — o ”mare” de sen­si­bi­li­ta­te, pe un țărm în drep­tul căru­ia scrie: SATURN.

“În lumea mea, totul este posi­bil!”, așa spu­ne gaz­da ”seri­lor cala­ti­e­ne”, de la țăr­mul Mării Negre, o artis­tă prin defi­ni­ție; lumea ei e o Ago­ra în care pic­tea­ză, scrie poe­zie și pro­ză, cu un firesc dez­ar­mant. Iat‑o, ală­tu­ri de Maria Ghe­or­ghiu, în emi­siu­nea ”Întâl­niri capi­ta­le”, de la Radio Româ­nia Bucu­rești FM:

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați și cele­lal­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre Lui­za Cala, poe­tă, pro­za­toa­re, artist plas­tic și gaz­dă desă­vâr­și­tă, în Gale­ria de Artă din Saturn. 


Man­ga­lia News, 08.10.2020. (sur­sa: Radio Româ­nia Bucu­rești FM).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply