Lista noilor consilieri aleși, care vor constitui Consiliului Județean Constanța | Liberalii vor avea 15 consilieri județeni

0
447

Prin Ordi­nul Pre­fec­tu­lui Jude­țu­lui Con­stan­ța nr. 663/27.10.2020, joi, 29 octom­brie a.c., ora 17.30, se con­vo­că, în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv, con­si­li­e­rii jude­țeni aleși la ale­ge­ri­le loca­le din data de 27 sep­tem­brie 2020, în ședin­ța de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Majo­ri­ta­tea în Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța o vor avea libe­ra­lii, cu un număr de 15 con­si­li­eri, urmat de soci­al demo­crați, cu 9 con­si­li­eri, ali­an­ța USR-PLUS, cu 5 con­si­li­eri, apoi ali­an­ța Pro România+ALDE, cu 4 con­si­li­eri și Par­ti­dul Miș­ca­rea Popu­la­ră, cu 3 consilieri.

 1. Bădi­lă Geor­ge – Ali­an­ța USR PLUS;
 2. Ber­ca­ru Nico­le­ta – PSD;
 3. Bola Ale­xan­dru Bogdan – PNL;
 4. Buco­va­lă Ena­che – PNL;
 5. Chi­r­i­ac Ște­fan Cris­ti­an – PMP;
 6. Cio­bă­nel Mari­us Cos­tel – PSD;
 7. Cio­ba­nu Cos­min – PSD;
 8. Con­stan­ti­ne­scu Dana Mari­a­na – PNL;
 9. Cru­șo­vea­nu Mari­an – PNL;
 10. Dima Ale­xan­dru Cris­ti­an – PNL;
 11. Don­țu Ghe­or­ghe – PSD;
 12. Dor­dea Andra­da – Ali­an­ța USR PLUS;
 13. Drag­nea Mari­le­na – PSD;
 14. Dră­gan Leo­nard – PRO ROMÂNIA
 15. Enciu Petre – Ali­an­ța USR PLUS;
 16. Fili­pes­cu Răzvan – PRO ROMÂNIA;
 17. Gea­fer Din­cer – PNL;
 18. Ghe­or­ghe Vero­ni­ca Adri­a­na – PSD;
 19. Gima Ste­li­an – PNL;
 20. Gutea­nu Ste­re – PNL;
 21. Ilie Cătă­lin Cos­tel – PNL
 22. Mîr­șu Ale­xan­dru – PSD;
 23. Nedel­cu Ilyus – Edward – Ali­an­ța USR PLUS;
 24. Negoi Eugen – Remus – Ali­an­ța USR PLUS;
 25. Oprea­nu Dorin – Dumi­tru – PNL;
 26. Palaz Cla­u­diu Ior­ga – PMP;
 27. Petre Mari­us – Liviu – PSD;
 28. Pîr­vu­les­cu Flo­rin – PNL;
 29. Popa Liviu – PNL;
 30. Rizea Vasi­le – PRO ROMÂNIA;
 31. Scrie­ciu Miha­e­la Antoa­ne­la – PNL;
 32. Seno­pol Vir­gil – Cris­ti­an – PMP;
 33. Tăna­se Leo­nard Flo­rin – ALDE;
 34. Sopo­lov Gia­ni­na Ione­la – PNL;
 35. Țuțu­ia­nu Mari­us Horia – PSD;
 36. Zaha­riuc Cris­ti­an – PNL.

Man­ga­lia News, 30.10.2020. (sur­sa: focuspress.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply