Enel oprește curentul electric, Marți și Joi, în stațiunea Neptun și în localitățile Pecineaga, Vânători, Dulcești, Moșneni și Complex Sportiv 23 August

0
967

Marţi, 03 noiem­brie 2020:

Sta­tiu­nea Nept­un, cu bloc “Para­le­la 45 ” si Vile­le: Visi­nul, Cire­sul, Nucul, Alu­nul, Marul, Parul, Pier­si­cul, Bufet Day­to­na Pla­ja Nept­un, Res­ta­u­rant Doi­na, Res­ta­u­rant Balea — stra­da Plo­pi­lor – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Joi, 05 noiem­brie 2020:

•Loca­li­ta­ti­le: Peci­nea­ga, Vina­tori, Dul­ces­ti și Mos­neni, in tota­li­ta­te, res­pec­tiv Fer­ma Legu­me, Com­plex Spor­tiv 23 August – între­ru­pe­re parţi­a­lã. 09:00 — 17:00.

Vezi și pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor din aceas­tă săp­tămâ­nă, în zona Dobro­gea:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 02.11.2020 — 08.11.2020.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply