DORU OCTAVIAN DUMITRU, într-un SHOW DE COMEDIE, la Mangalia, Miercuri, 4 noiembrie | VIDEO PROMO

0
313

Doru Octa­vian Dumi­tru, la Man­ga­lia, într-un SHOW DE COMEDIE!

Dra­gii noș­tri,

Vă aștep­tăm, Mier­curi, 4 noiem­brie, ora 19:00, la un SHOW DE COMEDIE, ală­tu­ri de Doru Octa­vian Dumi­tru, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia!

Locu­ri­le sunt limi­ta­te și punem accent pe sigu­ranţa tutu­ror spec­ta­to­ri­lor şi res­pec­ta­rea stric­tă a regu­li­lor sani­ta­re. Infor­ma­ții și rezer­vări: 0757.988.255.

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.


 Man­ga­lia News, 30.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply