Direcția Asistență Socială Mangalia suspendă activitatea cu publicul, până pe 14 octombrie, din cauza depistării unor cazuri de infectare cu COVID-19 printre angajați

0
407

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia
 
Bună ziua!

Urma­re emi­te­rii dis­po­zi­ți­ei nr. 1359, din data de 01.10.2020, pri­vind sus­pen­da­rea acti­vi­tă­ții cu publi­cul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru o peri­oa­dă de 14 zile, vă infor­măm că, până pe data de 14 Octom­brie inclu­siv, acti­vi­ta­tea cu publi­cul este sus­pen­da­tă din cau­za depis­tă­rii unor cazuri de infec­ta­re cu COVID-19 prin­tre anga­jați.

Ast­fel, cere­ri­le dum­ne­a­voas­tră sau ori­ce tip de soli­ci­ta­re, vor putea fi trans­mi­se pe adre­sa noas­tră de e‑mail [email protected], la numă­rul de tele­fon 0341/140113, sau pe adre­sa poș­ta­lă: Str. Del­fi­nu­lui, Nr.1, Man­ga­lia.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply