Direcția Asistență Socială Mangalia distribuie BILETELE DE TRANSPORT GRATUIT și TICHETELE SOCIALE DE MEDICAMENTE pe luna OCTOMBRIE

0
450

Direc­ția Asis­ten­ță Soia­lă Man­ga­lia anun­ță că bile­te­le de trans­port gra­tu­it (tra­seu local) afe­ren­te lunii OCTOMBRIE 2020, se vor acor­da la sedi­ul D.A.S. Man­ga­lia, din Str. Del­fi­nu­lui, nr.1 (lân­gă fos­ta Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia), în peri­oa­da 19 OCTOMBRIE — 23 OCTOMBRIE 2020.

 

Tiche­te­le soci­a­le de medicamen­te afe­ren­te lunii SEPTEMBRIE 2020, se vor acor­da la sedi­ul D.A.S. Man­ga­lia din Str. Del­fi­nu­lui, nr.1 (lân­gă fos­ta Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia), în peri­oa­da 20 OCTOMBRIE — 31 OCTOMBRIE 2020.

 

Men­țio­năm fap­tul că Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia a redes­chis pro­gra­mul cu publi­cul de astăzi, JOI, 15 OCTOMBRIE 2020 și că spa­ți­ul a fost dez­in­fec­tat cores­pun­ză­tor în vede­rea pre­ve­ni­rii răs­pân­di­rii nou­lui CORONAVIRUS.

 

Vă mul­țu­mim și vă aștep­tăm!

NB: Tiche­te­le de medi­ca­men­te se acor­dă până la suma de 900 de lei/membru de fami­lie, iar bile­te­le de trans­port gra­tu­i­te, până la suma de 1.000 de lei/membru de fami­lie.


Man­ga­lia News, 15.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply