Descoperire uluitoare a virusologilor americani: Cum este purtat prin aer noul coronavirus. Masca nu ajută cu nimic!

0
278

Viru­so­lo­gii lui Donald Trump au ajuns la con­clu­zia, după o serie de inves­ti­ga­ții amă­nu­n­ți­te, că noul coro­na­vi­rus este trans­por­tat prin aer de aero­soli. Pen­tru că par­ti­cu­le­le sunt minu­s­cu­le, mas­ca nu aju­tă cu nimic, sus­țin cer­ce­tă­to­rii.

Sunt tot mai mul­te dovezi care indi­că pre­zen­ța Covid-19 în aero­so­lii din atmosfe­ră, rela­tea­ză Washin­gton Post, care citea­ză sur­se din cadrul Cen­tru­lui pen­tru Con­tro­lul și Pre­ve­ni­rea Boli­lor. Spre deo­se­bi­re de par­ti­cu­le­le mai mari, pro­ve­ni­te din stră­nut ori tuse, aero­so­lii rămân în aer, ca poten­ți­al peri­col pen­tru sănă­ta­tea noas­tră, mai mult timp.

Cen­trul pen­tru Con­tro­lul și Pre­ve­ni­rea Boli­lor din SUA ara­tă că „aero­so­lii sunt prin­ci­pa­la cale de răs­pân­di­re a viru­su­lui SARS-CoV‑2′.

Toto­da­tă, spe­cia­liș­tii ame­ri­cani mai sus­țin și că spa­ți­i­le inte­ri­oa­re prost ven­ti­la­te sunt foar­te peri­cu­loa­se:

Exis­tă dovezi din ce în ce mai mari care ara­tă că pică­tu­ri­le și par­ti­cu­le­le din aer pot rămâ­ne sus­pen­da­te și pot fi res­pi­ra­te de alții. În gene­ral, medi­i­le inte­ri­oa­re fără o bună ven­ti­la­ție cresc acest risc’.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply