Consiliul Județean Constanța și alte 18 Consilii Locale alese pe 27 septembrie se constituie în următoarele zile

0
202

Marți, 27 octom­brie a.c., au fost emi­se Ordi­ne ale Pre­fec­tu­lui Judeţu­lui Con­stan­ța pri­vind con­vo­ca­rea con­si­li­e­ri­lor locali și jude­țeni decla­ra­ţi aleşi la data de 27 sep­tem­brie 2020 și vali­dați de instan­țe­le de jude­ca­tă, pen­tru ședin­țe­le de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­i­lor Loca­le și Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, după cum urmea­ză:

- Tor­to­man, la data de 28.10, ora 10:00;
— Siliș­tea, la data de 28.10, ora 12:00;
— Raso­va, la data de 28.10, ora 14:00;
— Horia, la data de 29.10, ora 11:00;
— Ostrov, la data de 29.10, ora 12:00;
— Deleni, la data de 29.10, ora 13:00;
— Lip­ni­ța, la data de 29.10, ora 13:30;
— Cas­te­lu, la data de 29.10, ora 14:00;
— Con­stan­ța, la data de 29.10, ora 16:00;
CJ Con­stan­ța, la data de 29.10, ora 17:30;
— Dobro­mir, la data de 30.10, ora 09:30;
— Ali­man, la data de 30.10, ora 10:00;
— Peș­te­ra, la data de 30.10, ora 10:00;
— Cio­câr­lia, la data de 30.10, ora 10:00;
— Cer­na­vo­dă, la data de 30.10, ora 12:00;
— Ovi­diu, la data de 31.10, ora 11:00;
— Cio­ba­nu, la data de 31.10, ora 12:00;
— Gâr­li­ciu, la data de 01.11, ora 11:00;
— Med­gi­dia, la data de 01.11, ora 14:00.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 27.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply