Clasa” galactiană cu numărul 2, strălucește sub cerul Mangaliei!

0
280

După des­chi­de­rea pri­mei “săli de cla­să”, în liva­da șco­lii de la Gea­mie, iată că o nouă ase­me­nea ”cla­să” stră­lu­ceș­te sub cerul Man­ga­li­ei, la Școa­la de la sens!

”Cla­sa” galac­ti­a­nă cu numă­rul 2, stră­lu­ceș­te sub cerul Man­ga­li­ei! Mai o gus­ta­re, mai o cân­ta­re, o dis­cu­ție, o lec­ție. După cum ne lasă vre­mea…

Mul­țu­mim mult, Lia­na Naum și Auchan Vivo Con­stan­ța! Mul­țu­mesc, meș­te­ri­lor Șco­lii Gala Galac­tion, Chir­ți­buș N. și Căli­man A. Mul­țu­mesc pen­tru idee, Anca Tîr­că!”. (Prof. Adri­a­na Popes­cu).


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply