Băncile au început să reactiveze, din 25 octombrie, popririle fiscale suspendate în pandemie, pentru că nu a fost publicată imediat în Monitorul Oficial noua amânare a executărilor silite

0
153
The businessman - bankrupt

Băncile au început să reactiveze, din 25 octombrie, popririle fiscale suspendate în pandemie, pentru că nu a fost publicată imediat în Monitorul Oficial noua amânare a executărilor silite.

Guver­nul a apro­bat, în ședin­ța de joi, o nouă amâ­na­re, până pe 25 decem­brie, a exe­cu­tă­ri­lor sili­te pen­tru res­tan­țe fis­ca­le, a căror sus­pen­da­re expi­ra pe 25 octom­brie, pen­tru a per­mi­te con­tri­bu­a­bi­li­lor să cea­ră eșa­lo­nări. Nu a publi­cat, însă, ime­di­at și în Moni­to­rul Ofi­ci­al deci­zia pen­tru ca aceas­ta să poa­tă intra în vigoa­re, așa că  băn­ci­le au înce­put să reac­ti­veze auto­mat toa­te popri­ri­le în ziua în care sus­pen­da­rea aces­to­ra expi­ra. Abia după ce depar­ta­men­te­le juri­di­ce vor vedea noi­le pre­ve­deri publi­ca­te ofi­ci­al, nu doar în comu­ni­ca­te de pre­să sau decla­ra­ții de minis­tru, deblo­ca­rea con­tu­ri­lor va putea fi pro­ce­sa­tă în sis­te­me­le băn­ci­lor.

The busi­ne­ss­man — ban­krupt

Citeș­te mai mult pe profit.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply