Avarie RAJA, pe bulevardul Callatis din Mangalia

0
270

Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de reme­di­e­re a unei ava­rii pe con­duc­ta de ali­men­ta­re cu apă, cu dia­me­trul de 350 mm, de pe bule­var­dul Cal­la­tis, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, RAJA S.A. a fost nevo­ită să între­ru­pă fur­ni­za­rea apei pota­bi­le, astăzi, 13 octom­brie 2020, în inter­va­lul orar 15.30 – 24.00.

Sunt afec­tați de lip­sa apei con­su­ma­to­rii de pe bd. Cal­la­tis, str. M.I. Dobro­gea­nu, pre­cum și cei din car­ti­e­rul Colo­niști.

Ne cerem scu­ze pen­tru neplă­ce­ri­le cre­a­te uti­li­za­to­ri­lor din zonă, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție vor face tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp”, au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții RAJA.


Man­ga­lia News, 13.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply