Asociația de părinți “Albatros”, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia, din nou pe harta Europe Code Week 2020, de data aceasta cu două evenimente de programare!

0
526

Avem deo­se­bi­ta plă­ce­re de a împăr­tăși cu dum­ne­a­voas­tră bucu­ria veș­tii că eve­ni­men­te­le noas­tre onli­ne de pro­gra­ma­re “ANIMATE YOUR HERO” și “ANIMATE YOUR CARTOON CHARACTER” au câști­gat finan­ța­re prin ini­ția­ti­va Meet and Code (https://meet-and-code.org/) sus­ți­nu­tă la nivel euro­pean de com­pa­nia de softwa­re SAP. În Româ­nia, ini­ția­ti­va este coor­do­na­tă pen­tru cel de-al 4‑lea an con­se­cu­tiv de #Aso­ci­a­ți­a­Te­ch­so­up și sus­ți­ne eve­ni­men­te onli­ne de teh­no­lo­gie și pro­gra­ma­re ali­ni­a­te cu misiu­nea Euro­pe Code Week. #mee­tand­co­de #code­EU #SAP4Good

O feli­ci­tăm din tot sufle­tul pe doam­na pro­fe­soa­ră Ali­na Dumi­tru, pen­tru tena­ci­ta­tea și mun­ca asi­duă din spa­te­le aces­tei reu­și­te!

Cu deo­se­bi­tă pre­țu­i­re,

Cris­ti­na Humă,

Aso­ci­a­ția de părinți “Alba­tros”.


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply