Arca TVAMERICA ALEGE! Dezbaterea finală dintre Președintele Donald Trump și fostul Vicepreședinte Joe Biden [VIDEO LIVE]

0
274

Doam­ne­lo­o­or și Domni­lor!

Ulti­ma repri­ză!!!

Vă aștep­tăm, în aceas­tă sea­ră, la ora 7 PM Cen­tral Time (ora 3:00, dimi­nea­ța, ora Româ­ni­ei — n.r), la o emi­siu­ne româ­neas­că des­pre ale­ge­ri­le ame­ri­ca­ne, pe pagi­na de Face­bo­ok și You­tu­be Arca TV! Mesa­je­le voas­tre vor fi trans­mi­se în direct, pe par­cur­sul emi­siu­nii.

Tudor Petrut, din Los Ange­les, Mari­an Petru­ta, din Chi­ca­go, Mihai Mate­ia­si, din Detro­it și Lucian Bla­ga, din Hous­ton, comen­tea­ză dez­ba­te­rea fina­lă din­tre Pre­șe­din­te­le Donald Trump și fos­tul Vice­pre­șe­din­te Joe Biden.


Man­ga­lia News, 22.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply