AMERICA ALEGE! Seara dezbaterilor, la Arca TV [VIDEO]

0
405

AMERICA ALEGE! Seara dezbaterilor, la Arca TV.

O emi­siu­ne româ­neas­că, des­pre ale­ge­ri­le ame­ri­ca­ne! Tudor Petrut, din Los Ange­les, Mari­an Petru­ta, din Chi­ca­go, Mihai Mate­ia­si, din Detro­it și Lucian Bla­ga, din Hous­ton, comen­tea­ză dez­ba­te­rea fina­lă din­tre Pre­șe­din­te­le Donald Trump și fos­tul Vice­pre­șe­din­te Joe Biden. Româ­nia pare să aibă un rol impor­tant în aces­te ale­geri!


Man­ga­lia News, 23.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply