ACTIONAM PENTRU APE! Voluntari din ANCMRR Mangalia, Liga Maiștrilor Militari de Marină și din București și Râmnicu Vâlcea, au participat la o activitate de ecologizare pe Insula Mangalia [Foto/VIDEO]

0
433

ANCMRR: Sâm­bă­tă, 3 octom­brie 2020, volun­tari din Aso­ci­a­tia Natio­na­la a Cadre­lor Mili­ta­re in Rezer­va si in Retra­ge­re, fili­a­la Man­ga­lia (ANCMRR), Liga Mai­stri­lor Mili­tari de Mari­na Man­ga­lia si 10 volun­tari din Man­ga­lia, Bucu­res­ti si Ram­ni­cu Val­cea au par­ti­ci­pat la o acti­vi­ta­te de eco­lo­gi­za­re pe Insu­la Man­ga­lia. Acti­vi­ta­tea denu­mi­ta ACTIONAM PENTRU APE, a fost finan­ta­ta de catre Kau­fland Roma­nia, ini­ti­a­ta de catre Act for Tomor­row Roma­nia și fina­li­za­tă cu spri­ji­nul com­pa­niei Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, direc­tor — ing. Flo­rin Jianu.


Man­ga­lia News, 03.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply