5 Octombrie, Ziua Mondială a Educației | Spune MULŢUMESC, unui dascăl!

0
216

Sun­tem con­vinşi că au fost mulţi învă­ță­tori / pro­fe­sori care v‑au influ­enţat dru­mul în via­ţă. Mai ales în aceas­tă peri­oa­dă, au şi ei nevo­ie de susţi­ne­rea noas­tră.

Spu­ne MULŢUMESC, unui das­căl!


Man­ga­lia News, 05.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply