11 metode eficiente prin care poți ține gripa la distanță

0
302

For­ti­fi­ca­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar este secre­tul pen­tru o sana­ta­te de fier, care nu poa­te fi per­tur­ba­ta de con­tac­ta­rea unui virus gri­pal sau de ori­ce alta natu­ra.

11 metode eficiente prin care poti tine gripa la distanta

Tem­pe­ra­tu­ri­le sca­zu­te si viru­su­ri­le gri­pa­le iti pun sana­ta­tea in peri­col, iar daca vrei sa pre­vii gri­pa fara sa iti faci un vac­cin, tre­bu­ie sa stii ca exis­ta o mul­ti­me de meto­de la inde­ma­na, care te pot pro­te­ja de o bana­la racea­la, dar chiar si de gri­pe seri­oa­se.

For­ti­fi­ca­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar este secre­tul pen­tru o sana­ta­te de fier, care nu poa­te fi per­tur­ba­ta de con­tac­ta­rea unui virus gri­pal sau de ori­ce alta natu­ra.

Pen­tru for­ti­fi­ca­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar poti folo­si cu suc­ces meto­de­le de mai jos:

Consumă probiotice

Un tranzit intes­ti­nal sana­tos inseam­na un sis­tem imu­ni­tar puter­nic. Mai bine de 80% din sis­te­mul imu­ni­tar este conec­tat la intes­ti­ne­le tale. Tesu­tul lim­fo­id din intes­ti­ne, aso­ci­at cu sis­te­mul lim­fa­tic, apa­ra cor­pul de viru­suri si infec­tii. Pro­bi­o­ti­ce­le au rolul de a intari imu­ni­ta­tea asa ca ar tre­bui sa mares­ti con­su­mul de iaurt de casa, de kefir, de var­za mura­ta ori de alt tip de mura­turi.

Consumă miere

Pro­pri­e­ta­ti­le medi­ci­na­le ale mie­rii sunt cunos­cu­te de cand lumea, aceas­ta fiind folo­si­ta pen­tru cali­ta­ti­le anti­bac­te­rie­ne de sute de ani. Con­su­ma cate­va lin­gu­ri­te de mie­re pe zi si gatul tau va fi pro­te­jat de microbi.

Consuma usturoi

Ustu­ro­i­ul este un anti­bi­o­tic natu­ral asa ca va lup­ta impo­tri­va gri­pei, pe care nu o va lasa sa se insta­le­ze. Con­su­ma, pe peri­oa­da sezo­nu­lui rece, 1–2 catei de ustu­roi zil­nic. Ustu­ro­i­ul poa­te fi con­su­mat ca ata­re sau intro­dus in anu­mi­te pre­pa­ra­te de sezon, pre­cum supe­le cre­me ori pre­pa­ra­te­le facu­te la cup­tor.

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate

Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC.
Des­cri­e­re: Dr. Oana Cuzi­no este Medic Pri­mar Geron­to­lo­gie Geri­a­trie (2005) și Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le (2005). A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Caro­la Davi­la” din Bucu­rești în 1995 și a înce­put acti­vi­ta­tea medi­ca­lă în cadrul INGG Ana Aslan Bucu­rești (1996), unde și‑a efec­tu­at spe­cia­li­za­rea în dome­ni­ul Geron­to­lo­gi­ei și geri­a­tri­ei.


Man­ga­lia News, 20.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply