Un spectacol EXPLOZIV, sâmbătă, 5 septembrie, ora 20:30, la Grădina de Vară din Saturn!

0
334

EXPLOZIV!

Spec­ta­co­lul scris de Eli­se Wilk pre­zin­tă per­spec­ti­va rela­ți­ei mama-fiu din punc­tul de vede­re al per­so­na­je­lor ce apar intr‑o scoa­la: rebe­lul, fata fru­moa­sa, seful cla­sei, psi­ho­lo­a­ga, feme­ia de ser­vi­ciu si direc­to­rul. Pen­tru ca fie­ca­re din­tre noi avem demo­n­ii nos­tri inte­ri­ori cu care sun­tem nevo­i­ti sa ne lup­tam, fie­ca­re din per­so­na­je­le pre­zen­ta­te mai sus are poves­tea sa de via­ta. Un spec­ta­col des­pre pute­re, vita­li­ta­te, rapor­turi de for­țe între oameni, pute­rea dorin­te­lor si cum aces­tea reu­sesc sa ne robeas­ca.

Spec­ta­co­lul Explo­ziv este o poves­te des­pre o vâr­stă fra­gi­lă – ado­les­cen­ța, cu vise­le și nesi­gu­ran­țe­le ei, o poves­te des­pre pri­e­te­nie și pri­ma dra­gos­te, des­pre rela­ția părinți-copii și cea elev-pro­fe­sor, des­pre rapor­turi de pute­re între cole­gii de cla­să și dorin­ța de popu­la­ri­ta­te.

Sâm­bă­tă la 20:30, Gra­di­na De Vara Saturn.
 
EXPLOZIV
de Eli­se Wilk.
regia și sce­no­gra­fia Adi Ior­da­che,
ilus­tra­ția muzi­ca­lă Andrei Mazi­lu,
vide­o­pro­iec­tie Ale­xan­dru Mar­da­re-Cre­țu,
efec­te stro­bo­sco­pi­ce Daniel Con­stan­tin,
lumini Rai­sa Popa-Dro­gea­nu,
cu Anto­nio Andrei,
bac­king vocals Rebec­ca Andrei.

Preț bilet: 20 lei.

BILETELE SE REZERVĂ LA 0768.735.083 ȘI SE ACHITĂ LA INTRAREA ÎN SALA DE SPECTACOL.


Man­ga­lia News, 01.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply