Sumă de bani găsită de jandarmi şi restituită proprietarului

0
270

Cu aju­to­rul jan­dar­mi­lor, un băr­bat con­stă­nţean a rein­trat în pose­sia a sumei de 500 lei, pier­du­tă pe holul Pala­tu­lui de Jus­ti­ţie Con­stanţa.

În cur­sul zilei de mier­curi, în jurul orei 11.30, în timp ce se afla în ser­vi­ci­ul de pază la Pala­tul de Jus­ti­ţie, pluto­ni­e­rul adju­tant Cufi­o­ti Gabriel, din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a obser­vat o sumă de bani căzu­tă pe holul insti­tu­ţi­ei.

Sub­o­fi­ţe­rul nu au stat pe gân­duri şi a înce­put demer­su­ri­le nece­sa­re în vede­rea găsi­rii per­soa­nei care i‑a pier­dut. În urma veri­fi­ca­ri­lor efec­tu­a­te pe came­re­le de supra­ve­ghe­re, jan­dar­mul a iden­ti­fi­cat în scurt timp per­soa­na păgu­bi­tă.

Ulte­ri­or, aceas­ta a fost găsi­tă într‑o sală de jude­ca­tă şi i s‑a res­ti­tu­it suma de bani pier­du­tă, fiind a opta oară când pluto­ni­e­rul adju­tant Cufi­o­ti Gabriel retur­nea­ză obiec­te pier­du­te (por­to­fe­le, poşe­te, bani, docu­men­te), pe holu­ri­le instanţe­lor con­stă­nţe­ne.

După ce a rein­trat în pose­sia bani­lor, băr­ba­tul a mulţu­mit repre­zen­tan­tu­lui Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, pen­tru ges­tul firesc și spi­ri­tul civic de care a dat dova­dă.


Man­ga­lia News, 24.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply