SACUL GALBEN” — Polaris M. Holding, împreună cu Primăria Municipiului Mangalia, au demarat acțiunea de distribuire a sacilor destinați reciclării [Foto/VIDEO]

0
439

COMUNICAT: Ince­pand de astazi, Luni, 21.09.2020, com­pa­nia Pola­ris M. Hol­ding, impre­u­na cu Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, au dema­rat actiu­nea de dis­tri­bu­i­re a saci­lor des­ti­nati reci­cla­rii, in cadrul cam­pa­niei de colec­ta­re selec­ti­va “SACUL GALBEN”.

Ast­fel, pe tot par­cur­sul aces­tei sap­ta­mani, echi­pe mix­te for­ma­te din repre­zen­tan­ti ai Pola­ris M Hol­ding si ai Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, vor dis­tri­bui saci gal­beni si un flyer cu infor­ma­tii des­pre tipu­ri­le de dese­uri des­ti­na­te aces­tor saci, la fie­ca­re gos­po­da­rie indi­vi­du­a­la (casa).

Colec­ta­rea sacu­lui gal­ben se va face oda­ta la 2 sap­ta­mani (ince­pand cu sap­ta­ma­na 05.10.2020 — 09.10.2020), in ace­ea­si zi in care se colec­tea­za si dese­u­ri­le mena­je­re. Fie­ca­re gos­po­da­rie care pre­da sacul gal­ben plin cu reci­cla­bi­le, pri­mes­te un alt sac gal­ben in loc.

In cazul in care sacul gal­ben con­ti­ne dese­uri mena­je­re sau ori­ce alte tipuri de dese­uri in afa­ra celor reci­cla­bi­le (con­form flyer), aces­ta va fi colec­tat de auto­com­pac­toa­rea pen­tru dese­uri mena­je­re si nu va fi inlo­cu­it de un nou sac galben.

Incu­ra­jăm pe aceas­tă cale toți locu­i­to­rii gos­po­dă­ri­i­lor indi­vi­du­a­le să reci­cle­ze, punând în sacul gal­ben doar deșe­uri de plas­tic, hâr­tie, car­ton, meta­li­ce (doze alu­mi­niu, con­ser­ve) și sticlă.

Tot in aceas­ta peri­oa­da a ince­put si dota­rea cu euro­con­tai­ne­re de 1,1 mc a modu­le­lor ampla­sa­te de Pri­ma­ria Man­ga­lia pe locul fos­te­lor ghe­ne teres­tre. Pe par­cur­sul aces­tei sap­ta­mani, toa­te modu­le­le vor fi dota­te cu aces­te con­tai­ne­re si vor deve­ni func­tio­na­le 100%.

 

POLARIS M HOLDING, Punct de lucru Mangalia.


Man­ga­lia News, 21.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply