ROMÂNIA A RAPORTAT, VINERI, 44.991 DE OAMENI VINDECAȚI DE COVID-19!

0
261

Anomaliile cifrelor COVID-19: Cum de România a raportat 44.991 de vindecaţi într‑o singură zi.

Româ­nia are şanse mari să pătrun­dă în Car­tea Recor­du­ri­lor, având în vede­re bilanţul pe care l‑a rapor­tat, vineri, pri­vind sta­rea pacienţi­lor care au scă­pat de boa­lă. La mai bine de şase luni de la înce­pu­tul cri­zei sani­ta­re, Româ­nia con­ti­nuă să aibă pro­ble­me, în ceea ce pri­veş­te comu­ni­ca­rea cifre­lor COVID-19.  

De la dece­se rapor­ta­te de două ori şi corec­ta­te ulte­ri­or, la cifre anu­nţa­te cu greşeli, asu­pra căro­ra s‑a reve­nit, nu o dată, bule­ti­nul zil­nic al Gru­pu­lui de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că ne ara­tă că, până să spe­răm la o îmbu­nă­tă­ţi­re a sis­te­mu­lui sani­tar româ­nesc, avem pro­ble­me mari cu ches­tii, apa­rent, mult mai sim­ple.

Mai mult, în adev.ro/qgv0xp

Citiți și cronica.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply