Radu Cristian: Rezultatele preliminare ale alegerilor locale arată că am câștigat un nou mandat de primar al municipiului Mangalia, iar PNL a câștigat majoritatea în Consiliul Local

0
2205

Radu Cris­ti­an: ”Dragi con­ce­tă­țeni,

Rezul­ta­te­le pre­li­mi­na­re ale ale­ge­ri­lor loca­le ara­tă că am câști­gat un nou man­dat de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, iar PNL a câști­gat majo­ri­ta­tea în Con­si­li­ul Local.

Vă mul­țu­mim tutu­ror pen­tru par­ti­ci­pa­rea la vot și încre­de­rea acor­da­tă. Vă pro­mit că nu vă vom dez­a­măgi! Vom reve­ni cu rezul­ta­te­le fina­le”.


Man­ga­lia News, 28.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply