Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 și a locțiitorilor acestora – Municipiul Mangalia

0
276

Pro­ce­se­le ver­ba­le din 12.09.2020, 15.09.2020 și 16.09.2020, pri­vind desem­na­rea pre­șe­din­ți­lor biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re con­sti­tu­i­te pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din data de 27.09.2020 și a loc­ți­i­to­ri­lor aces­to­ra – Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, trans­mi­se de AEP:

Pro­ces ver­bal din 16.09.2020 pre­șe­din­ții biro­u­ri­lor elec­to­ra­le ale sec­ți­i­lor de vota­re Man­ga­liaMan­ga­lia News, 18.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply