Pentru că am găsit ziua care să ne lase cu amintirile perfecte de vară, spunem „Freeze!” cadrului și ne revedem la primăvară la UnBar, în Vama Veche!

0
199

Pen­tru că am găsit ziua care să ne lase cu amin­ti­ri­le per­fec­te de vară, spu­nem „Fre­e­ze!” cadru­lui și ne reve­dem la pri­mă­va­ră! Mai dor­nici de tră­iri inten­se la malul mării, de răsă­ri­turi (de soa­re sau de lună), de coc­k­ta­ils și nisip fier­bin­te, de… #unbar #Vama­Ve­che!

Împa­che­tăm, dar cu un pic mai mul­tă gri­jă, chi­pu­ri­le voas­tre și toa­te tră­i­ri­le de‑o vară, la UnBar — Vama Veche… #unbar #Vama­Ve­che.

Vir­tu­al, toa­te dru­mu­ri­le încă duc spre unbar — Vama Veche … #unbar #Vama­Ve­che:

Tudo­ra­che Flo­rin Ste­fan: Feli­ci­tări între­gu­lui staf, pen­tru zile­le fru­moa­se petre­cu­te împre­u­nă. Ne-am sim­țit deo­se­bit de bine ală­tu­ri de Dvs și abia aștep­tăm să ne reve­dem la anul!!

Gabriel Tran­tes­cu: Mul­țu­mim pen­tru nop­ți­le fru­moa­se pe care ni le-ati ofe­rit. UN BAR, la anul să te găsim la fel de vibrant, dina­mic și pri­mi­tor. Mul­tu­mim între­gii echi­pe UN BAR!


Man­ga­lia News — #VamaVeche2Mai, 26.09.2020. (foto/video: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply