O nouă speranţă în lupta cu COVID-19. “Sunt plante care ajută la blocarea coronavirusului, chiar dacă l‑am luat” [VIDEO]

0
310

Exis­tă tra­ta­men­te natu­ris­te care pot blo­ca apa­ri­ţia coro­na­vi­ru­su­lui, susţin iri­do­lo­gii, acei spe­cia­li­şti care dintr‑o sin­gu­ră pri­vi­re în iris îşi pot da sea­ma de ce sufe­rim.

Apro­po de coro­na­vi­rus, natu­ra ne‑a pus la dis­po­zi­ţie şi arse­na­lul tera­pe­u­tic, ast­fel încăt să putem pre­ve­ni, să ne putem păzi, ca să nu ne îmbol­nă­vim.

Sunt plan­te care ne aju­tă pe sin­te­za de ARN, pen­tru că viru­sul se ia mai mult pe cale naza­lă, nu pe cale buca­lă, şi blo­chea­ză viru­sul chiar dacă l‑am luat. Este foar­te impor­tant, şi copi­ii se pot păzi, pen­tru că a înce­put şcoa­la”, a spus Alin Ghi­nea, sâm­bă­tă, la emi­siu­nea Voi cu Voicu, de la Ante­na 3, între­bat dacă exis­tă vre­un scut şi împo­tri­va COVID-ului.

Iri­do­log: În iris pot apă­rea modi­fi­cări care nu se văd la ana­li­ze­le de sân­ge

Struc­tu­ra iri­su­lui este dife­ri­tă de la o per­soa­nă la alta, iar în iris pot apă­rea anu­mi­te modi­fi­cări care nu se văd la ana­li­ze­le de sân­ge, a spus Alin Ghi­nea.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe antena3.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply