Maria Cazacu — Mergi sănătoasă, Vară… [galerie FOTO]

0
287

Te duci, Vară! Pe noi ne-ai între­bat? Nu ne-ntrebi nici­o­da­tă. Te furi­șezi tăcu­tă, nemiș­ca­tă, fier­bin­te, cu răsă­ri­tu­ri­le tale goa­le și albe, cu apu­su­ri­le de chi­h­lim­bar.

Du-te! Să fiu sin­ce­ră, nici nu te plac, ești o împrăș­ti­a­tă! Împrăș­tii nori, raze, cur­cu­be­ie. Împrăș­tii sen­ti­men­te, gân­duri, sen­za­ții, ilu­zii, dorin­te, amin­tiri.

Împrăș­tii aro­me, miro­suri de floa­re, de fân, de ceti­nă, de gogoși, de vată de zahăr, de mare, de alge…

Împrăș­tii flu­turi, gre­ieri, cân­turi, lumi­nă, arși­ță, culoa­re… Până și ste­le­le le-ai împrăș­ti­at!

Mergi sănă­toa­să!

Maria Caza­cu, pri­ma zi de sep­tem­brie a anu­lui 2020.

MN: Alte poe­me foto­gra­fi­ce rea­li­za­te de cole­ga noas­tră dra­gă, Maria Caza­cu, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 01.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply