La MINAC se lansează volumul ”Spiritualitate tătară” al prof. univ. dr. Ibram Nuredin

0
250

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Tăta­ră „Bar­sın. Bır­sın” („Exiști. Ești unic”) lansea­ză, volu­mul bilingv (lim­ba tăta­ră, lim­ba româ­nă) Spi­ri­tu­a­li­ta­te tăta­ră, vol. 1, al prof. univ. dr. Ibram Nure­din. Mesa­jul este sim­plu: Să ne cunoaș­tem pe noi înși­ne; să ne cunoaș­tem între noi.

Lan­sa­rea va avea loc în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Vineri, 18 sep­tem­brie 202, ora 16.

Pre­zen­ta­rea volu­mu­lui va fi făcu­tă de dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc – direc­tor al MINAC — și dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu – cer­ce­tă­tor al MINAC.

Mesa­jul volu­mu­lui este trans­mis și prin spec­ta­co­lul de muzi­că și poe­zie tătă­reas­că sus­ți­nut de Chia­mi­ran Chi­vu și Gru­pul coral „Boz­tor­gay”.

Se vor păs­tra regu­li­le impu­se de sta­rea de aler­tă!


Man­ga­lia News, 17.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply