La Limanu, 600 de copii au început școala cu rechizite noi!

0
539

La Lima­nu, 600 de copii încep școa­la cu rechi­zi­te noi!

Pri­ma zi de școa­lă este întot­dea­u­na un pri­lej de bucu­rie și emo­ție, atât pen­tru elevi cât și pen­tru părinți. Sunt amin­tiri care rămân înti­pă­ri­te în suflet o via­ta întrea­ga. Anul aces­ta este ati­pic și tră­im per­ma­nent sub ame­nin­ța­rea viru­su­lui SARS COV 2, dar con­du­ce­rea pri­mă­ri­ei Lima­nu este ală­tu­ri de cei care încep școa­la astăzi. Sur­pri­za o vor găsi când întră în cla­să. Pe fie­ca­re ban­că vor fi rechi­zi­te noi, pen­tru fie­ca­re elev.

Am alo­cat din timp fon­duri din buge­tul pri­mă­ri­ei pen­tru a achi­zi­țio­na rechi­zi­te pen­tru fie­ca­re copil înscris la gră­di­ni­țe­le și la șco­li­le din comu­na noas­tră. Sunt 600 de copii care vor pri­mi aces­te rechi­zi­te, atât de nece­sa­re într-un nou an de stu­diu. Sun­tem ală­tu­ri și de cadre­le didac­ti­ce, căro­ra le dorim pute­re de mun­ca, for­ță și deter­mi­na­re în acest an ati­pic”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Mult suc­ces tutu­ror și note mari!


Man­ga­lia News, 14.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply