Hai-Hui D1 Singur | VLOG de Calatorie nr. 7 — Vila Impăratului Franz Josef al Austriei, cu Daniel Hintergraber [VIDEO]

0
272

Hai-Hui D1 Sin­gur: Acest VLOG este cel de-al șap­te­lea și are legă­tu­ră cu pri­mul. De ace­ea, vreau să vă arăt alte ima­gini super­be ale dome­ni­u­lui impe­ri­al si ale reșe­din­ței de odih­nă a ulti­mu­lui Împă­rat al Aus­tri­ei. Punc­tul ter­mi­nus este ora­șul turis­tic Bad Ischl, cunos­cut ca fiind sta­tiu­nea de odih­nă a Kei­se­ru­lui Franz Josef si a Împă­ră­te­sei Eli­sa­be­th, alin­ta­tă de popor cu dimi­nu­ti­vul Sis­sy.

Acest Vlog nu este un film docu­men­tar, ci este un punct de vede­re per­so­nal, tra­tat doar prin pris­ma cala­to­ru­lui.

MN: Alte mate­ri­a­le VIDEO rea­li­za­te de cola­bo­ra­to­rul nos­tru, con­stăn­țea­nul Daniel Hin­ter­gra­ber, ope­ra­tor TV și publi­ca­te cu drag de Man­ga­lia News, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 18.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply