Grădina Culturală Callatis, un spațiu de întâlnire publică, oricând la dispoziția comunității

0
302

Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis: Puți­ne comu­ni­tăți se pot bucu­ra de un spa­țiu de întâl­ni­re publi­că ca al nos­tru. Hai­deți în vizi­tă și atunci când nu se întâm­plă vre­un eveniment.

Avem pufi, avem hama­ce, puteți chiar să vă faceți som­nul de prânz la noi. Bine, poa­te exa­ge­răm puțin, dar sigur vă puteți relaxa.

Cine­va ne‑a între­bat dacă poa­te veni să repe­te la instru­ment la noi în gră­di­nă. Noi am zis da. Veniți și cân­tați, pic­tați, dese­nați, jucați, citiți sau ori­ce vă pla­ce să faceți și cre­deți că spa­ți­ul nos­tru este potri­vit pen­tru voi.

Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis este un pro­iect care pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea gră­di­nii Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia într-un spa­țiu de expo­zi­ții artis­ti­ce, eve­ni­men­te cul­tu­ra­le și petre­ce­re a tim­pu­lui liber gra­tu­it pen­tru comu­ni­ta­te și vizi­ta­tori. Pro­iec­tul este imple­men­tat de Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, în cali­ta­te de Pro­mo­tor de pro­iect și Lise Wul­ff din Nor­ve­gia, în cali­ta­te de Par­te­ner. Pro­iec­tul este finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA.
———–
Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021, în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA.

Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu.


Man­ga­lia News, 28.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply