GEORGESCU Gheorghe Daniel, Primar Limanu: Mi-am propus să transformăm Limanu în CEA MAI MODERNĂ COMUNĂ a județului Constanța. Pentru că SE POATE MAI MULT!

0
903

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

Zi de zi, stăm de vor­bă cu voi, ca să aflăm ce vă doriți mai mult și vă mul­țu­mim pen­tru sin­ce­ri­ta­te. La fel de sin­cer, vă răs­pun­dem: Vom face mai mult. Pen­tru că SE POATE MAI MULT!

Sun­tem împre­u­nă o comu­ni­ta­te și o echi­pă. Am demonstrat‑o prin fap­te­le noas­tre, în ulti­mii 4 ani. Pro­iec­te­le vor con­ti­nua după o stra­te­gie pe ter­men lung: Extin­dem rețe­le­le de uti­li­tăți, fina­li­zăm moder­ni­za­rea șco­li­lor, con­ti­nu­ăm asfal­tă­ri­le și adu­cem bani în buge­tul local, dar care se simt în via­ța fie­că­ru­ia din­tre locu­i­to­rii comu­nei.

GEORGESCU Ghe­or­ghe Daniel,
Pri­mar Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni.

MN: Vizi­tați rubri­ca spe­cia­lă, dedi­ca­tă comu­nei Lima­nu, AICI.

 


Man­ga­lia News, 05.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply