Elicopterul SMURD intervine pe plaja Laguna din Mangalia! [VIDEO]

0
786

Două per­soa­ne au fost scoa­se de urgen­ță din ape­le mării, pe pla­ja Lagu­na din Man­ga­lia: este vor­ba des­pre o fată de 17 ani, con­ști­en­tă și de un băr­bat de 31 de ani.

Echi­pa­je­le Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Dobro­gea au inter­ve­nit pen­tru sal­va­rea aces­to­ra, iar acțiu­nii de sal­va­re i s‑au ală­tu­rat și SMURD B2 Man­ga­lia, SAJ C și eli­cop­te­rul SMURD.

Tână­ra de 17 ani care a fost sal­va­tă de la înec, con­ști­en­tă, fără pro­ble­me res­pi­ra­to­rii și a fost trans­por­ta­tă la Spi­ta­lul din Man­ga­lia.

Vic­ti­ma de sex mas­culin, de 31 de ani, pre­zen­ta insu­fi­cien­ță res­pi­ra­to­rie și a fost trans­por­ta­tă cu eli­cop­te­rul SMURD la Spi­ta­lul Jude­țean Con­stan­ța.

V.I, focuspress.ro, 05.09.2020. (Video: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply