#echipaGEORGESCU — 4 ANI, în 4 MINUTE, cu ceea ce am realizat în Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Hagieni [VIDEO] ”Lucrurile bune și proiectele mari se fac doar în echipă: primar, consilieri locali și cetățeni!” Primar Daniel Gheorghe GEORGESCU

0
616

Se poate mai mult! Limanu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni. Ne vedem la vot. Echipa GEORGESCU!

#pri­mar­Ge­or­ges­cu #echi­pa­Ge­or­ges­cu #iesi­m­la­vot #neve­dem­du­mi­ni­ca #lis­taP­SD #sepoa­te­mai­mult

#sepoa­te­mai­mult #echi­pa­ge­or­ges­cu #neve­dem­du­mi­ni­că

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

#echi­pa­Ge­or­ges­cu - 4 ani, în 4 minu­te, cu ceea ce am rea­li­zat în 2 Mai — Vama Veche:

- înfi­in­ța­re rețea de gaze natu­ra­le,
- rea­bi­li­ta­re Cămin Cul­tu­ral,
- rea­bi­li­ta­re Ale­ea Tabe­rei,
- dema­ra­re pro­gram asfal­tări,
- inves­ti­ții în scoli și locuri de joa­că,
- con­struc­ție sala de sport,
- înfi­in­ța­re cape­lă 2 Mai,
- rețea ilu­mi­nat public Vama Veche.

Con­ti­nu­ăm în for­ță toa­te pro­iec­te­le! Pen­tru că Se poa­te face mai mult, cu ECHIPA GEORGESCU! ”Lucru­ri­le bune și pro­iec­te­le mari se fac doar în echi­pă: pri­mar, con­si­li­eri locali și cetă­țeni!”

#Geor­ges­cu­pri­mar
#sepoa­te­mai­mult
#iesi­m­la­vot
#lis­taP­SD.

#sco­li­mo­der­ne #sepoa­te­mai­mult
#echi­pa­Ge­or­ges­cu.

Dru­mul asfal­tat de 4 km, spre Hagieni. ”Am pro­mis și ne-am ținut de cuvânt”. Pri­mar Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu

Se poa­te mai mult. Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.
#sepoa­te­mai­mult #echi­pa­Ge­or­ges­cu #fap­te

Dia­lo­guri nefil­tra­te, cu oame­nii din comu­nă. Ne încar­că de ener­gie, pen­tru încă 4 ani. Vă mul­țu­mim pen­tru încre­de­re. Se poa­te mai mult!#echi­pa­Ge­or­ges­cu.

4 minu­te, pen­tru 4 ani de man­dat în Lima­nu și Hagieni. Pro­iec­te pen­tru care am mun­cit mult, am adus finan­țări, pe care le-am făcut în echi­pă și pe care le vom con­ti­nua! Echi­pa câști­gă­toa­re nu se schim­bă!
#pri­mar­Ge­or­ges­cu
#lis­taP­SD
#echi­pa­ge­or­ges­cu
#Lima­nu­Ha­gieni
#Geor­ges­cu­pri­mar
#sepoa­te­mai­mult


Man­ga­lia News, 25.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply